مقالات علمی چاپ شده توسط پژوهشگران یک مرکز تحقیقاتی را می توان یکی از شاخص های مهم برای سنجش فعالیت علمی یک مرکز تحقیقاتی بر شمرد. مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته نیز از روزهای نخستین فعالیت علمی خود با مقالات ارزنده علمی جایگاه خود را در میان مراکز تحقیقات جهان ارتقاع بخشیده است. در این بخش می توانید با عناوین مقالات نمایه شده در سیستم ISI، که توسط توسط پژوهشگران این مرکز ارائه گردیده است را مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که مقالات علمی داخلی و مقالات ارائه شده در کنفرانس های علمی به علت کثرت ذکر نشده است.

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015

 

Year Journal Subject No
2010 Cytotherapy Severely damaged kidneys possess multipotent renoprotective stem cells 1
2010 Int. Cell.Dev.Biol Neurogenic differentiation of human conjunctiva mesenchymal stem cells in nanofibrous scaffold 2
2010 Biol. Pharm. Bull Effect of Transplantation of Mesenchymal Stem Cells Induced into Early Hepatic Cells in Streptozotocin-Induced Diabetic Mice 3
2010 Cell Biology International Surface expression of CXCR4 in unrestricted somatic stem cells and its regulation by growth factors 4
2010 Iran. J. Immunol An In Vitro Assay to Evaluate the Immunomodulatory Effects of Unrestricted Somatic Stem Cells 5
2010 Biomacromolecules Nanohydroxyapatite-Coated Electrospun Poly(L-lactide) Nanofibers Enhance Osteogenic Differentiation of Stem Cells and Induce Ectopic Bone Formation 6
2010 Stem Cells and Development Dormant Phase and Multinuclear Cells: Two Key Phenomena in Early Culture of Murine Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells 7
2010 TISSUE ENGINEERING: Part A Accelerated Epidermal Regeneration and Improved Dermal Reconstruction Achieved by Polyethersulfone Nanofibers 8
2010 J Mater Sci: Mater Med Enhanced osteogenic differentiation of cord blood-derived unrestricted somatic stem cells on electrospun nanofibers 9
2010 Biomaterials Science A Collagen–Poly(vinyl alcohol) Nanofiber Scaffold for Cartilage Repair 10
2010 International Immunopharmacology Combined exercise training reduces IFN- γ and IL-17 levels in the plasma and the supernatant of peripheral blood mononuclear cells in women with multiple sclerosis 11
2010 Iranian Polymer Journal A Nanofibrous Composite Scaffold of PCL/Hydroxyapatite-chitosan/PVA Prepared by Electrospinning 12

 

Year Journal Subject No
2011 Journal of Membrane Nanofiber-based polyelectrolytes as novel membranes 1
2011 Acta Pharmacologica Sinica Effective combination of aligned nanocomposite nanofibers and human unrestricted somatic stem cells for bone tissue engineering 2
2011 Tissue and Cell The reversal of hyperglycemia after transplantation of mouse embryonic stem cells induced into early hepatocyte-like cells in streptozotocin-induced diabetic mice 3
2011 Biomaterials The promotion of stemness and pluripotency following feeder-free culture of embryonic stem cells on collagen-grafted 3-dimensional nanofibrous scaffold 4
2011 Biotechnol Lett A comparison between osteogenic differentiation of human unrestricted somatic stem cells and mesenchymal stem cells from bone marrow and adipose tissue 5
2011 Nucleic Acids Research Analysis of microRNA signatures using size-coded ligation-mediated PCR 6
2011 International Journal of Nanomedicine Poly (ε-caprolactone) nanofibrous ring surrounding a polyvinyl alcohol hydrogel for the development of a biocompatible two-part artificial cornea 7
2011 Cell Biol Int Stem cell-conditioned medium does not protect against kidney failure 8
2011 Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Cytotoxicity evaluation of 63s bioactive glass and bone-derived hydroxyapatite particles using human bone-marrow stem cells 9
2011 Stem Cells Dev Nasal Septum-Derived Multipotent Progenitors: A Potent Source for Stem Cell-Based Regenerative Medicine. 10
2011 Cell Prolif Early spontaneous immortalization and loss of plasticity of rabbit bone marrow mesenchymal stem cells. 11
2011 Tissue Engineering Part A Enhanced Infiltration and Biomineralization of Stem Cells on Collagen-Grafted Three-Dimensional Nanofibers 12
2011 Journal of Power Sources Novel nanofiber-based triple-layer proton exchange membranes for fuel cell applications 13
2011 Hepatitis Monthly Comparison of the prevalence of major transfusion-transmitted infections among Iranian blood donors using confidential unit exclusion in an Iranian population 14
2011 Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery Repair of alveolar cleft defect with mesenchymal stem cells and platelet derived growth factors: A preliminary report 15
2011 Cell journal (yakhteh)
 
Nanomedicine: o-27: feeder-free culture of mouse embryonic stem cells on nanofiber scaffold 16
2011 Biomedical Materials Research Electrospun nanofiber-based regeneration of cartilage enhanced by mesemchymal stem cells 17
2011 J Assist Reprod Genet Prediction of oocyte develop mental competence in ovine using glucose-6-p hosphate dehydrogenase (G6PD H) activity determined at retrieval time 18
2011 Iranian Journal of Virology Herpes Simplex Virus Type 1 Latency-Associated Transcript Reduces Human Neuroblastoma Cell Proliferation 19
2011 Hematology Bypassing the maturation arrest in myeloid cell line U937 by over-expression of microRNA-424 20
2011 Iranian Red Crescent Medical Journal Differentiation MicroRNAs Affect Stemness Status of USSCs 21

 

Year Journal Subject No
2012 International Journal of Nanomedicine synthesis and characterization of electrospun
polyvinyl alcohol nanofibrous scaffolds
modified by blending with chitosan for neural tissue engineering

 
1
2012 Mol Biol Rep MicroRNA signature associated with osteogenic lineage commitment 2
2012 Cytotechnology A comparative study on nonviral genetic modifications in cord blood and bone marrow mesenchymal stem cells 3
2012 Biotechnol Lett Down-regulation of miRNA-221 triggers osteogenic differentiation in human stem cells 4
2012 Cell Biochem Funct miRNA s expressed differently in cancer stem cells and cancer cells of human gastric cancer cell line MKN-45 5
2012 JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH Function of Poly (lactic-co-glycolic acid) Nanofiber in Reduction of Adhesion Bands 6
2012 Journal of Clinical Virology Design and development of a quantitative real time PCR assay for monitoring of HTLV-1 provirus in whole blood 7
2012 Appl.Mater.interfaces New Approach to Bone Tissue Engineering: Simultaneous Application of Hydroxyapa tite and Bioactive Glass Coated on a Poly( L -lactic acid) Scaffold 8
2012 Journal of surgical research Novel approach to reduce postsurgical adhesions t o a minimum: Administration of losartan plus atorvastatin intraperitoneally 9
2012 J Mater Sci: Mater Med Effective combination of hydrostatic pressure and aligned
nanofibrous scaffolds on human bladder smooth muscle cells:
implication for bladder tissue engineering

 
10
2012 Stem Cells and Development Genetic modification of mesenchymal stem cells to overexpress CXCR4 and CXCR7 does not improve the homing and therapeutic potentials of these cells in experimental acute kidney injury 11
2012 Cytotherapy The aggregate nature of human mesenchymal stromal cells in native bone marrow 12
2012 Journ al of Photochem istry an d Photobiolo gy B: Bio logy Effects of low level laser therapy on proliferation and neurotrophic factor gene expression of human schwann cells in vitro 13
2012 Neuroscience The synergistic effect of beta-boswellic acid and nurr1 over expression on dopaminergic programming of antioxidant glutathione peroxidase-1-expressing murine embryonic stem cells 14
2012 IRAN. J. MICROBIOL Molecular beacon probes–base multiplex NASBA Real-time for detection of HIV-1 and HCV 15
2012   Design and Development of a Multiplex Real-Time PCR Assay for Detection of HIV-1 and HCV Using Molecular Beacons 16
2012 Indian Academy of Sciences A microRNA signature associated with chondrogenic lineage commitment 17
2012   Exploring the enkephalinergic differentiation potential in adult stem cells for cell therapy and drug screening implications 18
2012 Brief communication Bumentanide reduces seizure frequency in patients with temporal lobe epilepsy 19
2012   MicroRNAs as markers for neurally committed CD133+CD34+stem cells derived from human umbilical cord blood 20
2012 cell biology international Human endometrial stem cells as a new source for programming to neural cells 21
2012 Tissue engineering The effect of topography on differentiation fates of matrigel -coated mouse embryonic stem cells cultured on PLGA nanofibrous scaffolds 22

 

Year Journal Subject No
2013 In Vitro Cellular & Developmental Biology Isolation characterization and mesodermic differentiation of stem cells from adipose tissue of camel 1
2013 Small Ruminant Research Effect of glutathione in soybean iecithin-based semen extenderon goat semen quality after freeze - thawing 2
2013 Journal of paramedical sciences Antibacterial effects of scrophularia striata seed aqueous extract on staphylococcus aureus 3
2013  Journal of Molecular Neuroscience Differentiation of human endometrial stromel cells into oligodendrocyte progenitor cells(OPCs) 4
2013 systematic Review Feasibility of cell therapy in multiple sclerosis:A systematic review of 83 studies 5
2013 Biotechnol Lett In vitro immunomodulatory propertise of osteogenic and adipogenic differentiated mesenchymal stem cells isolated from three inbred mouse strains 6
2013 J.cell.Biochem Comparative immunomodulatory properties of Adipose-Derived Mesenchymal stem cells Conditioned Media from BALB/c,C57BL/6,and DBA Mouse Strains 7
2013 Cytotherapy Safety and possible outcome assessment of autologous schwann cell and bone marrow mesenchymal stem cell co-transplantation for treatment of patients with chronic spinal cord injury 8
2013 cell Comparative study of the effect of LPS on the Function of BALB/c and C57BL/6 Peritoneal Macrophages 9
2013 Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Mechanical characteristics of Electrospun Aligned PCL/PLLA Nanofibrous Scaffolds conduct cell differentiation in human bladder tissue engineering 10
2013 Polymer International protein encapsulated in electrospun nanofibrous scaffolds for tissue engineering applications 11
2013 Small Ruminant Research Does Rosemary aqueous extract improve buck semen cryopreservation? 12
2013 Mol Biol Rep miR-146a and miR-150 promote the differentiation of CD133 cells into T-lymphoid lineage 13
2013 Mol Biol Rep A comparision of pluripotency and differentiation status of four mesenchymal adult stem cells 14
2013 Mol Biol Rep High yield of cells committed to the photoreceptor-like cells from conjunctiva mesenchymal stem cells on nanofibrous scaffolds 15
2013 Neuroscience Letters Mesenchymal stem cells from trabecular meshwork become photoreceptor-like cells on amniotic membrane 16
2013 Mol Biol Rep Induction of differentiation by down - regulation of nanog and Rex-1 in cord blood derived unrestricted somatic stem cells 17
2013 J Mol Neurosci Evaluation of the Effect of NT-3 and Biodegradable
Poly-L-lactic Acid Nanofiber Scaffolds on Differentiation
of Rat Hair Follicle Stem Cells into Neural Cells In Vitro

 
18
2013 International Immunopharmacology Comparison of in vivo immunomodulatory effects of intravenous and
intraperitoneal administration of adipose-tissue mesenchymal stem cells
in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)

 
19
2013 Hematology The roles of miR-146a in the differentiation of jurkat t-lymphoblasts 20
2013 cell journal The Effect of plasma Treated Electrospun Nanofibrous poly (E-caprolactone)scaffolds with different orientations on mouse embryonic stemcell proliferation 21
2013 Cell Tissue Res Enhanced reconstruction of rat calvarial defects achieved
by plasma-treated electrospun scaffolds and induced
pluripotent stem cells

 
22
2013 Journal of Paramedical Sciences Antibacterial effects of Scrophularia striata seed aqueous extract on staphylococcus aureus 23
2013 Mol Biol Rep Development of a robust, low cost stemloop
real-time quantification PCR
technique for miRNA expression analysis

 
24
2013 Mol Biol Rep Investigation of deregulated genes of Notch signaling pathway
in human T cell acute lymphoblastic leukemia cell lines
and clinical samples

 
25
2013 European Journal of Pharmaceutical Sciences Cell-surface glycosaminoglycans inhibit intranuclear uptake but promote
post-nuclear processes of polyamidoamine dendrimer–pDNA transfection

 
26
2013 International Journal of Pharmaceutics Evaluation of cationic dendrimer and lipid as transfection reagents of
short RNAs for stem cell modification

 
27
2013 Applied Biochemistry and Biotechnology miRNAs; New method for erythroid differentiation of
CD133+ stem cells without presence of stimulatory
cytokines

 
28

 

Tittle
7SK small nuclear RNA inhibits cancer cell proliferation through apoptosis induction
A randomized controlled trial of gonadotropin-releasing hormone agonist versus gonadotropin-releasing hormone antagonist in Irani
Antioxidant effect of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) extract in soybean lecithin-based semen extender following freeze–thaw
Association of glucose-6-phosphate dehydrogenase activity with oocyte cytoplasmic lipid content, developmental competence, and ex
Bioceramic-collagen scaffolds loaded with human adipose-tissue derived stem cells for bone tissue engineering
Coating of electrospun poly(lactic-co-glycolic acid) nanofibers with willemite bioceramic Improvement of bone reconstruction in r
Comparison of different protocols for neural differentiation of human induced pluripotent stem cells
Comparison of random and aligned pcl nanofibrous electrospun scaffolds on cardiomyocyte differentiation of human adipose-derived
Controlled surface morphology and hydrophilicity of polycaprolactone toward selective differentiation of mesenchymal stem cells t
Definitive endoderm differentiation of human-induced pluripotent stem cells using signaling molecules and IDE1 in three-dimension
Efficient differentiation of human induced pluripotent stem cell (hiPSC) derived hepatocyte-like cells on hMSCs feeder
Efficient lentiviral transduction of adipose tissue-derived mouse mesenchymal stem cells and assessment of their penetration in f
Efficient programming of human eye conjunctiva-derived induced pluripotent stem (ECiPS) cells into definitive endoderm-like cells
Enhanced chondrogenesis of human nasal septum derived progenitors on nanofibrous scaffolds
Fluoxetin upregulates connexin 43 expression in astrocyte
Histone modification of embryonic stem cells produced by somatic cell nuclear transfer and fertilized blastocysts
Human endometrial stem cells differentiation into functional hepatocyte-like cells
Immunomodulatory effects of adipose-derived mesenchymal stem cells on the gene expression of major transcription factors of T cel
Insulin Resistance Associated Genes and miRNAs
Intracellular glutathione content, developmental competence and expression of apoptosis-related genes associated with G6PDH-activ
Ion-Exchange Polymer Nano fi bers for Enhanced Osteogenic Di ff erentiation of Stem Cells and Ectopic Bone Formation
Lentiviral mediating genetic engineered mesenchymal stem cells for releasing IL-27 as a gene therapy approach for autoimmune dise
Melatonin modulates the expression of BCL-xl and improve the development of vitrified embryos obtained by IVF in mice
Mir-302 cluster exhibits tumor suppressor properties on human unrestricted somatic stem cells
MiRNA-375 promotes beta pancreatic differentiation in human induced pluripotent stem (hiPS) cells
miRNAs A new method for erythroid differentiation of hematopoietic stem cells without the presence of growth factors
PLGAgelatin hybrid nanofibrous scaffolds encapsulating EGF for skin regeneration
Selective beta2 adrenergic agonist increases Cx43 and miR-451 expression via cAMP-Epac
Silencing of Hsp90 chaperone expression protects against 6-hydroxydopamine toxicity in PC12 cells
Synergistic anticancer activity of valproate combined with nicotinamide enhances anti-proliferation response and apoptosis in MIA
Synthesis and characterization of an enzyme mediated in situ forming hydrogel based on gum tragacanth for biomedical applications
The effect of melatonin on maturation, glutathione level and expression of HMGB1 gene in brilliant cresyl blue (BCB) stained imma
The effects of plasma treated electrospun nanofibrous poly (ε-caprolactone) Scaffolds with different orientations on mouse embryo
The enhanced apoptosis and antiproliferative response to combined treatment with valproate and nicotinamide in MCF-7 breast cance
The proliferation study of hips cell-derived neuronal progenitors on poly-caprolactone scaffold
Transcription factor decoy against stem cells master regulators, Nanog and Oct-4 a possible approach for differentiation therapy
Tittle
A Novel Protocol to Differentiate Induced Pluripotent Stem Cells by Neuronal microRNAs to Provide a Suitable Cellular Model
Adiponectin as a potential biomarker of vascular disease
Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells Exert In Vitro Immunomodulatory and Beta Cell Protective Functions in Streptozotoci
Bypassing the need for pre-sensitization of cancer cells for anticancer TRAIL therapy with secretion of novel cell penetrable for
cAMP-epac pathway stimulation modulate connexin-43 and MicroRNA-21 expression in glioma cells
Comparison of osteogenic differentiation potential of human adult stem cells loaded on bioceramic-coated electrospun poly (L-lact
Corrigendum to Human endometrial stem cells differentiation into functional hepatocyte-like cells Cell Biol Int, 38 (2014) 825-83
Development of Polyvinyl Alcohol Fibrous Biodegradable Scaffolds for Nerve Tissue Engineering Applications In Vitro Study
Differential characteristics of CD133 and CD133− Jurkat cells(2)
Differential characteristics of CD133 and CD133− Jurkat cells
DNA methylation and histone acetylation patterns in cultured bovine adipose tissue-Derived stem cells (BADSCs)
Effect of L-carnitine supplementation on maturation and early embryo development of immature mouse oocytes selected by brilliant
Effect of Linolenic acid during in vitro maturation of ovine oocytes embryonic developmental potential and mRNA abundances of gen
Expression pattern of key microRNAs in patients with newly diagnosed chronic myeloid leukemia in chronic phase
Fibroblasts feeder niche and Flt3 Ligand as a novel inducer of plasmacytoid dendritic cells development in vitro
Improved immobilization of gelatin on a modified polyurethane urea
Investigation of immunomodulatory properties of Human Wharton’s Jelly-derived Mesenchymal Stem Cells after lentiviral transductio
MAPK and JAKSTAT pathways targeted by miR-23a and miR-23b in prostate cancer computational and in vitro approaches
MicroRNAs that target RGS5
MiR-371-373 cluster acts as a tumor-suppressor-miR and promotes cell cycle arrest in unrestricted somatic stem cells
Neuroregenerative effects of olfactory ensheathing cells transplanted in a multi-layered conductive nanofibrous conduit in periph
Overexpression of microRNA-16 declines cellular growth, proliferation and induces apoptosis in human breast cancer cells
PCLchitosanZn-doped nHA electrospun nanocomposite scaffold promotes adipose derived stem cells adhesion and proliferation
Regulation of embryonic development and apoptotic-related gene expression by brain-derived neurotrophic factor in two different c
Running the differentiation program by transcription factor decoys in stem cells
Structural stability and sustained release of protein from a multilayer nanofibernanoparticle composite
Supportive features of a new hybrid scaffold for urothelium engineering
Targeting Of miR9NOTCH1 Interaction Reduces Metastatic Behavior in Triple-negative Breast Cancer
The effect of Noggin supplementation in Matrigel nanofiber-based cell culture system for derivation of neural-like cells from hum
Transcription factor decoy a pre-transcriptional approach for gene downregulation purpose in cancer
Ursolic acid induces myoglobin expression and skeletal muscle remodeling in mice

اطلاعات تماس

 • تهران، 24 متری سعادت آباد، خیابان دوم شرقی ، پلاک 9، کد پستی: 1997775555
 • 02122082120
 • 02122351460 (Fax)
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درباره مرکز

مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته به‌عنوان اولین مرکز خصوصی در حوزه مهندسی بافت و نانوتکنولوژی درایران، فعالیت‌های خود را از سال 1383 به‌طور رسمی آغاز نمود. گرچه درحال حاضر عمده فعالیت‌های این مرکز در قالب طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی می‌باشد؛ ولی اهداف کلان و بلند‌مدت شرکت دستیابی به محصولات کاربردی جهت ترمیم و بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده می‌باشد.